Flicka 2

Den här flickan bor i Barnbyn Karmiel, i ett hus som är totalt nergånget. Hon och hennes vänner behöver vår hjälp!

En eftersatt del av Israel

Barnbyn i Karmiel, Galileen, är ett nytt projekt för oss. Här bor ca 250 barn i ett 20-tal bostadshus som fungerar som familjeenheter, d v s ett vuxet par tar hand om ett antal barn och ungdomar med hjälp av annan professionell personal och volontärer.

Denna barnby har enormt eftersatta behov. Byn byggdes ursprungligen på 1970-talet för att ta emot judiska invandrare från Argentina. När de etablerade sig i landet, fick jobb och flyttade, började den användas för at hjälpa utsatta barn i Galileen.

Nu har alltså byggnaderna ca 40 år på nacken och nästan alla är väldigt nerslitna. Och det är ju inte konstigt efter att tusentals människor slitit på husen under dessa decennier.

De har heller inga skyddsrum.

Tack vare generösa donationer kunde vi i oktober 2013 lägga grundstenen till totalrenovering och utbyggnad av ett av bostadshusen i barnbyn. Huset stod klart och invigdes under vår Israelresa i nov 2014. Men det var bara första steget, i början av 2016 påbörjades totalrenovering och utbyggnad av ännu ett bostadshus i byn och det står klart i början av december 2016.

I början av 2017 påbörjades ett tredje byggprojekt i barnbyn. Ungefär hälften av kostnaden på ca 3,8 milj kr är på plats tack vare två stora donationer, men vi behöver fler gåvor för att ha finansieringen klar.

Vi kan tillägga att tack vare partners i form av Israels utbildningsministerium och The Weinberg Foundation kommer det att bli nio renoverade bostadshus - de matchar nämligen våra donationer, så varje krona från oss blir tre kronor!

Här kan du läsa en kort artikel om ett besök i barnbyn.