För Israels folk

Din gåva gör skillnad för Israels folk

Tack vare generösa gåvor över hela världen har Israel utvecklats på ett fantastiskt sätt. Vi i Sverige har gjort stora insatser. De insamlade medlen används för att hjälpa de allra svagaste i det israeliska samhället. Projekten är viktiga både för folket och landet. Dagens utmaningar är fortfarande stora och vår insats behövs för att bygga en framtid i Israel.

Hjälp oss att hjälpa Israels folk. 

Ge en gåva via swish 123 421 88 89 eller genom vårt gåvoformulär, där du betalar med kort.