Aktuella projekt 2011

Tack vare våra generösa givare kan vi även under 2011 fortsätta med våra olika projekt i Israel. I barnbyarna Neve Michael och Afula Ilit och i Tel Hai College pågår just nu flera större projekt. Bränderna i norra Israel i början av december drabbade många israeler hårt och vår speciella insamling för att hjälpa dem har gett fantastiskt gensvar.

Bränderna drabbade bl a ungdomsbyn Yemin Ord hårt. Vi samlar nu in medel så att de 470 ungdomarna, de allra flesta från f d Sovjet och Etiopien och 110 av dem föräldralösa, ska kunna få sina by uppbyggd igen. Vi har redan fått in över 800 000 kr och räknar med att i februari kunna påbörja den första återuppbyggnaden.

I Neve Michael renoveras just nu en byggnad som ska bli ett center för familjeterapi för ett 40-tal barnfamiljer i näromådet. Rum för psykologer och socialarbetare, nya el- och vattenledningar, och mycket annat görs nu i ordning. Allt beräknas vara klart i slutet av maj 2011.

I Afula Ilit kommer renovering av två hus där man ska ha aktiviteter för barnen efter skolan, att börja renoveras i slutet av februari. Vi vill även renovera ett bostadshus för ett dussin pojkar och de vuxna som är ansvariga för dem, men här saknas fortfarande en del medel.

Centret för ungdomar med inlärningsproblem vid Tel Hai College har länge varit nergånget. Tack vare generösa givare pågår nu renovering och inom ett par månader kan de nya lokalerna tas i bruk.

I oktober invigdes ett renoverat äldreboende i Tel Aviv. Vi vill gärna göra mer för de äldre utsatta israelerna men behöver din hjälp för att kunna ta på oss ett nytt projekt. Var fjärde äldre israel lever under existensminimum så vår hjälp behövs. Välkommen med din gåva! 

2011-01-21