Är det dig vi söker för Menorah?

Margarete Nudel, nuvarande redaktör för Menorah, vill gå vidare med andra uppgifter och vi söker därför hennes efterträdare. Kanske är du den vi söker?

Menorah utkommer fyra gånger per år och har en upplaga på ca 17.000 ex. Tidningen är förstås viktig för oss, vi beskriver vårt arbete och projekten i Israel men även mycket annat intressant från Israel som du inte kan läsa i andra tidningar.

Som redaktör har du stor frihet att utveckla Menorah, du har ett bra stöd från Förenade Israelinsamlingens kansli, layoutare etc. Hör av dig till oss via info@israelinsamlingen.org om du är intresserad!

Mer om Menorah här

2013-11-21