Barn hjälper barn

Den 10 maj firades Israels nationaldag, Jom Ha´atsmaut, på den judiska Hillelskolan i Stockholm. Barnen i klass 6 bestämde sig för att göra något alldeles extra: en loppis där insamlade medel skulle gå till barnen i barnbyn Neve Michael!

Barnen skötte själva all planering, insamling av saker att sälja, schemaläggning vid loppisen etc. Och resultatet blev enastående: hela 2 910 kr till barnen i Neve Michael!

Att ge ett barn stödundervisning kostar ca 700 kr/månad. Barnen i Hillelskolan har alltså hjälpt ett barn att få denna hjälp i fyra månader.

Stort tack för insatsen - vi utmanar andra skolor att göra samma sak! Det är bra för barnen här att få göra något för andra, behövande barn, och det leder till hjälp som barnen i Israel inte kan vara utan.

2011-05-20