Besök från Israel

Måndagen den 7 april är du välkommen att träffa och lyssna på Effie Katzur, på besök från Israel. Effie arbetar för organisationen Hamifal, som driver två av de barnbyar som vi stödjer, i Afula Ilit och Karmiel. Mötet äger rum i Sessionssalen på Judiska Församlingen i Stockholm kl 18.30. Obligatorisk föranmälan via mejl. Inget inträde, vi serverar förfriskningar.

Tack vare generösa gåvor har vi kunnat investera mycket i barnbyn i Afula Ilit, till stor glädje för de 92 barnen. En ny lekplats, upprustat centralkök och ett flertal renoverade bostadshus tillhör det vi hittills kunnat göra.

Nu har vi påbörjat arbetet i barnbyn i Karmiel, som har ca 230 barn. Vi renoverar ett bostadshus men vill gärna göra mer. Behoven är stora.

Hör Effie berätta om deras arbete, vilka behov som finns och hur vi kan hjälpa till. Hon visar bilder, film och berättar på sitt engagerade sätt.

VÄLKOMMEN!

2014-03-22