Fler familjer får hjälp

Vi fortsätter att ta emot generösa gåvor i samband med Akutinsamlingen efter bränderna i norra Israel. Tack vare er kan vi göra mycket gott och hjälpa många familjer.

I dag kunder vi skicka ytterligare NIS 50,000 (ca 120 000 kr), vilket innebär att vi nu hjälpt 50 familjer med akut stöd efter bränderna. Det är familjer som förlorat hela eller delar av sina hem och befinner sig i en desperat situation.

Bränderna är nu släckta, nu återstår att se exakt vilka skadorna är och hur återställande ska kunna ske. Det lär bli en lång process.

Varmt tack till er alla!

2016-12-05