Katastrof i norra Israel!

Just nu pågår bränder i norra Israel som hittills dödat 41 israeler. Över 14 000 israeler har evakuerats.

Detta är Israels värsta naturkatastrof sedan 1948 och vi måste göra en insats för att hjälpa landet! Bidra till vår särskilda insamling för hjälp till människorna i norra Israel! Ge en gåva till pg 45 42 60-1 eller bg 671-6609.

Behoven är många men vi koncenterar oss på följande fyra områden:
- hjälp till de drygt 14 000 människor som evakuerats
- aktiviteter åt de tusentals barn som fått lämna sina hem
- stöd till brandmännen i deras arbete - stöd nu och framöver till offren och deras familjer

2010-12-03