Keren Hayesod 90 år!

Under 2010 fyller Keren Hayesod 90 år. Vi grundades i London 1920, för att hjälpa judarna i Israel att bygga upp landet.

Sedan dess har förstås oerhört mycket hänt. Men grunden i arbetet är detsamma nu som då - att stå vid israelernas sida och hjälpa dem ta emot alla judar världen över som vill komma dit, samt att hjälpa de mest utsatta israelerna.

Vårt 90-årsjubileum kommer att märkas på olika sätt. Håll ögonen öppna!

2009-12-25