Nu satsar vi vidare!

Tack vare generösa gåvor kunde styrelsen på sitt möte i går ta beslut om nya satsningar för att hjälpa utsatta israeler. En stor glädje och mycket positivt för många människor.

Vi beslöt att satsa på tre nya projekt:

Youth Futures är ett projekt som hjälper ungdomar som riskerar att hamna snett. De får mentorer som hjälper dem med läxläsning, vettiga fritidsaktiviteter och annat positivt. Vi kommer nu att hjälpa detta projekt i staden Lod i centrala Israel. 172 barn kommer att få stöd under fyra års tid, och dessutom totalrenoverar vi den byggnad där aktiviteterna kommer att äga rum.

ENP, Ethiopian National Project, hjälper etiopiska ungdomar i gymnasiet att klara skolarbetet bättre så att de får godkända betyg och kan studera vidare om de vill. Det handlar om extra stöd i vissa ämnen men även stöd till familjerna runt barnen. Resultaten är mycket goda, barnen inom ENP får mycket goda skolresultat. Vi ger stöd till 42 ungdomar under ett år.

Slutligen kommer vi även att ge stöd till "Prisoners of Zion". Det är judar som invandrat till Israel från f d Sovjet, nu är gamla och lever under fattiga omständigheter. Vi ger ekonomiskt stöd till tio personer under ett års tid, så de kan få ett drägligt liv.

Varmt tack till alla givare! 

2016-06-16