Vi närmar oss...

Tack till alla er givare som bidragit så generöst för att hjälpa brandoffren i norra Israel. Vi har just nu mottagit drygt 700 000 kr från er!

Er generositet betyder att vi troligen både kan bygga en ny lekplats i ungdomsbyn och hjälpa till att renovera minst ett av de förstörda husen.

Du som ännu inte gett en gåva - gör det! Den kommer till god nytta för att hjälpa brandoffren, eller det/de andra projekt du väljer att stödja.

2011-01-04