Yemin Ord - en ungdomsby i ruiner

Yemin Ord är en ungdomsby i norra Israel som drabbats hårt av bränderna. Halva byn är nerbränd och de 470 ungdomarna, de flesta invandrare, har fått evakueras. 110 av ungdomarna är föräldralösa och det finns stora behov av hjälp.

Många byggnader i Yemin Ord är nu i behov av renovering. Byns lekplats behöver byggas upp igen. Och ungdomarna har förstås stora behov av hjälp, en hel del av deras ägodelar har gått upp i rök.

Du kan hjälpa ungdomarna med din gåva!

2010-12-16