Olika ändamål

Invandringen är ständigt aktuell. Just nu får Israel 60 nya invånare varje dag, de flesta från Ukraina. Men utöver detta behöver också många utsatta barn, äldre och andra israeler ditt stöd.

Att ha rätt balans

Vår huvuduppgift är att hjälpa Israel med invandringen och integrationen. Det är inte rimligt att Israel, utöver att vara ett hemland för all världens judar, också ska bekosta allt detta själv. Det minsta vi utanför Israel, som har det bra, kan göra är att hjälpa till. Men vi kan också hjälpa andra israeler med svåra problem.

Invandringen är viktig av många skäl. Det är Israels historiska uppgift att vara ett hemland för all världens judar. Det läser vi inte minst i Bibeln och våra andra heliga skrifter. Men invandrarna gör också Israel på sikt till ett starkare land.

Utöver detta viktiga ändamål finns det många andra i Israel som behöver hjälp. Vilket eller vilka ändamål du än väljer kan du känna dig trygg i att din gåva kommer fram och gör mycket gott. Läs mer här under fliken "Ändamål".