Våra ändamål

Vår huvuduppgift är att hjälpa Israel med invandring och integration. Det är inte rimligt att Israel utöver att vara ett hemland för all världens judar, också ska bekosta allt detta själv. Det minsta vi utanför Israel kan göra är att hjälpa till. Utöver detta kan vi också hjälpa utsatta israeler med svåra problem.

Invandring

Israel är det judiska folkets historiska hemland sedan över 3000 år. Vi har genom alla dessa år haft Israel som ett självklart centrum. I tider då vi skingrats över världen har ofta förföljelser blivit följden.

Utsatta barn

Det är alltid tragiskt med barn som far illa. De blir ofta offer för vuxnas tillkortakommanden, men det är viktigt att vi gör vårt yttersta för att de trots allt ska kunna bli trygga vuxna.

Utsatta äldre

När Israel bildades 1948 var det ett ungt land. Pionjärerna som byggde landet är i dag gamla och många lever under små omständigheter. Du kan göra något åt det.

Övrigt

Vi gör särskilda insatser i kristider, exempelvis vid krig eller naturkatastrofer. Det kan handla om stöd till israeliska terroroffer och bygge av skyddsrum.