inuti boys dormitory
Barnbyn Afula Ilit

En ny och bra miljö för barnen att bo i

Barnen ska inte behöva lida

Det är alltid tragiskt med barn som far illa. De blir ofta offer för vuxnas tillkortakommanden, men det är viktigt att vi gör vårt yttersta för att de trots allt ska kunna bli trygga vuxna.

Vi fick kontakt med denna barnby, som har ett 90-tal barn, 2008 och kunde omedelbart se vilka stora behov som fanns. Man hade inte ens en lekplats till barnen, den var utdömd som farlig av myndigheterna. Tack vare generösa gåvor blev det vår första insats, att ge barnen en lekplats.

Men det tog inte slut där. Tack vare generösa gåvor kunde vi renovera centralköket, som inte hade kapacitet att ta hand om alla måltider. Även sportplanen är renoverad och omgjord i grunden. Dessa projekt invigdes 2009.

Våra givare har inte stannat där. Tack vare fortsatt generositet totalsanerades två byggnader under våren och sommaren 2011. De används för aktiviteter för barnen efter skoltid, vilket är oerhört viktigt så att barnen har något att göra och någonstans att vara på sin fritid. Husen invigdes under Israelresan 1 - 8 november 2011.

Under hösten 2012 blev ännu en renovering klar, det gällde ett av bostadshusen för tonåringar i byn. Ett dussintal pojkar bor i huset med sina "föräldrar" och deras medhjälpare. Byggnaden är nu totalrenoverad och invigdes den 16 oktober 2012 i samband med vår Israelresa. 

Under 2013 och 2014 har vi stött barnbyn med gåvor så att de kunnat byta ut sängar, slitna möbler och annan utrustning i åtta av bostadshusen i byn, under 2015 med byte av trasig air-condition och en del möbler, och under 2016 med mindre renoveringar i två hus.

Under 2017 byttes trasig köksutrustning ut i två av bostadshusen och fyra hus fick fräschare och bättre ingångar (dörrar, belysning etc) samt handikappanpassades.

I år, 2018, fortsätter vi på samma spår. Två bostadshus kommer att få nya entréer, ny köksutrustning och nya avlopp. 

Vi har förstås skrivit om barnbyn i Menorah, läs t ex här.

Organisationen som driver barnbyn heter Hamifal, besök deras hemsida här.