Hjälp till äldre

Det är de äldre i dagens Israel som både arbetat hårt för att bygga upp landet och försvarat det i krig. De förtjänar och behöver vårt stöd för att få en trygg ålderdom.

Israels ryggrad

När Israel bildades 1948 var det ett ungt land. Pionjärerna som byggde landet är i dag gamla och många lever under små omständigheter. Du kan göra något åt det. Under 2018 satsar vi på projektet "La´ad", där studenter hjälper äldre med enklare saker i hemmet, promenader och tar med dem på sociala aktiviteter. Som tack får ungdomarna studiestipendier. Vi i Sverige hjälper äldre utsatta israeler till ett tryggt boende, se en aktuell film här.

 

Det sägs ibland att man kan mäta ett land efter hur de tar hand om sina svagaste. I omsorgen om äldre ligger onekligen Israel efter. Dels är det ett faktum att Israel i många år tvingats lägga stora resurser på att säkra sin existens. Som ett ungt land, med få äldre under sina första decennier, dröjde det också innan man såg behoven. 

Nu kommer behoven allt snabbare och allt mer, och Israel klarar helt enkelt inte detta själv.   

De gåvor vi får in öronmärkta för äldre går dels till att ge dem högre kvalitet i sina liv, t ex på dagcenter där de tillbringar sina dagar. När vi får större donationer kan vi också renovera eller bygga äldreboenden, dagcenter och vårdhem.

Under decennier kunde vi hjälpa äldre i Beersheva till bättre liv. Det är en fattig stad som bl a tog emot många invandrare från Nordafrika på 1960-talet och har svårt att klara sina sociala behov.

Vi började i stadsdelen Dalet, där dagcentret Beit Scandinavia ger omsorg och mat åt ett 60-tal äldre varje dag. Strax intill ligger också en tandvårdsklinik, finansierad av svenska donatorer.

Nästa dagcenter byggdes i stadsdelen Gimel, dit ca 90 äldre kommer varje dag för att äta lite mat, få sjukgymnastik, lyssna på musik eller bara umgås. Denna typ av dagcenter är ovanliga i Israel, många står i kö för att få komma dit. Tack vare en generös donation kunde dagcentret byggas ut med 200 kvm för några år sedan.

I stadsdelen Ramot ligger ILAN-centret, vårt svenska dagcenter för vuxna handikappade. Där får de möjlighet att komma hemifrån, utöva hobbies, få sjukgymnastik, umgås och mycket annat.

I stadsdelen Yud-Alef invigdes ett vårdhem för äldre 2005, och i oktober 2008 invigdes ett nyrenoverat äldreboende i Beersheva, även detta helt finansierat av svenska donatorer.

2009 fyllde Tel Aviv 100 år och vi ville då samla in medel till ett projekt i staden. Det blev en renovering av ännu ett äldreboende, Ha´shalom Centre, med 111 lägenheter för 113 utsatta äldre, främst från f d Sovjet. I oktober 2009 invigdes det nyrenoverade centret och det gick inte att ta miste på de äldres glädje över moderna och fräscha lokaler.

Under hösten 2013 avslutades renoveringen av ännu ett äldreboende för de mest utsatta äldre i Beersheva Orot. Det var ett stort projekt med över 100 lägenheter och vi invigde det nyrenoverade huset under Israelresan i oktober.

Under 2014 genomförde vi en totalrenovering och utbyggnad av ännu ett äldreboende, i Kiryat Ono. Projektet invigdes under vår Israelresa hösten 2014.

Även under 2015 byggde vi ett äldreboende, denna gång i Kfar Saba. 109 lägenheter blev klara och invigdes under vår Israelresa i oktober 2015.

Det finns behov av många fler äldreboenden runt om i Israel, och under 2016 har vi tagit på oss att bygga ut äldreboendet i Tel Aviv. Det är ett stort projekt på totalt närmare 200 lägenheter, vi har hjälp av flera partners för att kunna finansiera det. Projektet påbörjades redan 2017 och blir inte klart förrän 2020.  

Du finner fler exempel på svenska projekt för äldre under "Andra projekt". 

Läs gärna artiklar ur Menorah: här en utförlig artikel och här om en kristen grupp som besökte ett svenskt projekt i Beersheva.