Hjälp till terroroffer

Under det senaste decenniet har mer än 1 100 civila israeler dödats i terrorattentat. 400 barn har förlorat en förälder och mer än 7 000 israeler skadats.

Att råka vara på fel plats

Fonden för terroroffer grundades 2002 av Jewish Agency. Israeler som skadats i terrorattentat kunde nu få hjälp att behandla sina fysiska och psykiska skador. Efterlevande kunde få hjälp att gå vidare med sina liv. Och även om detta inte beskrivs särskilt väl i svenska medier, är det fortfarande så att missiler och raketer skickas från Gaza in i Israel nästan varje dag. Israeler skadas och behöver hjälp.

Exemplen är tyvärr många. Café Sbarro i Jerusalem 1999, Park Hotel i Netanya under den judiska påsken år 2000 (då bl a svenska Perla Hermele mördades) etc.

Just nu pågår knivattacker mot judar i Israel. Ca 150 attentat skedde sep-okt 2015 men det har fortsatt även därefter. 29 israeler har dödats och över 100 skadats - många allvarligt. Behoven av akutvård men också framtida vård och omsorg är enorma och vi behöver ställa upp och hjälpa till.

Annars har terrorattentat blivit mer ovanliga de senaste åren. Bygget av barriären mot Västbanken och kraftfull bevakning av gränsen mot Gazaremsan gör att det nu är mycket lugnare. Men de som redan skadats allvarligt lider fortfarande av sina men och behöver hjälp många år framöver. Därför behövs fortfarande tillskott till Fonden för terroroffer.

Även vid andra särskilda behov, som efter bränderna på Carmelberget i december 2010, är det till denna fond vi kan samla in pengar för att hjälpa till. Vi i Sverige kunde på så sätt hjälpa fem ungdomar som förlorat sina pappor i bränderna att få studiestipendier för högre studier. Läs mer om bränderna här och här och om två av ungdomarna som fick studiestipendier i slutet av detta resereportage.

Naturligtvis har israeler dödats och skadats även under krigen med Hamas i Gaza, senast under sommaren 2014. Behoven av skyddsrum och annan omsorg om framför allt barnen har varit väldigt stora. Läs här om de insatser vi kunde göra då, tack vare generösa gåvor.

I oktober 2015 invigdes ännu ett nytt skyddsrum, finansierat av svenska givare, på en skola i Sha´ar Hanegev, några kilometer från Gaza. I januari 2016 kunde vi, tack vare generösa gåvor, börja bygga ännu ett skyddsrum, denna gång på kibbutz Magen i Sha´ar Hanegev (vid gränsen till Gaza). Det stod klart våren 2016 och nu pågår insamling till nästa skyddsrum, som vi hoppas ska stå färdigt under hösten 2017.

Läs här och här personliga erfarenheter från Libanonkriget 2006 och här om hur våra insamlade medel gjorde skillnad för israelerna.