Invandring och integration

Att invandra till Israel heter aliyah på hebreiska. Det betyder att stiga upp och är mycket positivt laddat. Här etiopiska judar på flygplatsen i Tel Aviv.

Invandring och integration = Israels existens

Israel är det judiska folkets historiska hemland sedan över 3000 år. Vi har genom alla dessa år haft Israel som ett självklart centrum. I tider då vi skingrats över världen har ofta förföljelser blivit följden.

Just därför är Israels existens så viktig. Dels för att det är vårt historiska hemland och dels för att vara ett välkomnande hem och en livlina för de judar som behöver. Israelerna får själva göra allt det praktiska arbetet med att ta emot och integrera invandrarna. Men de ska inte behöva ta allt ansvar och stå för alla kostnaderna själv. Vi judar och andra Israelvänner utanför Israel har en skyldighet att hjälpa till.

Detta är grunden för Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesods arbete. Invandringen är högre ibland och lägre ibland och judarna kommer från olika delar av världen - Israel har tagit emot judar från mer än 100 olika länder.

Just nu invandrar 80 judar varje dag, främst från Ukraina p g a den svåra situationen där med närmast inbördeskrig, och från Frankike p g a antisemitismen och de olika terrorattentaten mot judar där. Men de etiopiska judarna, som invandrat i tusental de senaste åren, behöver mest stöd för att integreras på ett bra sätt. De bor oftast i två år på absorptionscenter för att lära sig hur det moderna Israel fungerar. Under 2018 väntas också en invandringsvåg från Sydamerika, där det är stor politisk och ekonomisk oro.

Läs här en artikel från Menorah i sept 2015 om situationen för Ukrainas judar och arbetet att hjälpa dem till Israel.

Ge din gåva i dag!