Keren Hayesod

London 1920, Keren Hayesod grundas. På podiet syns bl a Chaim Weizmann, som 1948 blir Israels förste president.

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

Keren Hayesod är en internationell judisk organisation som grundades 1920. Vi finns i närmare 50 länder över hela världen. I Sverige heter vi Förenade Israelinsamlingen och är en ideell förening.

Vår huvuduppgift är att hjälpa utsatta judar komma till Israel samt stödja dem under deras första tid i landet. Vi samlar in medel till detta genom kontakter med judar och andra Israelvänner över hela landet. Vi berättar om arbetet i vår tidskrift Menorah, som når närmare 17 500 hushåll, men också genom att resa runt i Sverige och berätta.

Förenade Israelinsamlingen är politiskt obunden men stödjer reservationslöst Israels rätt att existera, inom säkra och erkända gränser. Vi vänder oss till alla vänner av Israel och det judiska folket, judar och icke-judar. En mycket stor del av arbetet utförs ideellt av personer som satsar sin fritid och sitt engagemang utan att ta betalt. Därför kan hela 88 % av insamlade medel skickas till Israel!

Grundfonden

Keren Hayesod betyder Grundfonden, och vi har verkat för att hjälpa Israels folk sedan 1920. Målet har hela tiden varit detsamma - att hjälpa det judiska folket att bygga upp sitt historiska hemland. Ursprungligen handlade det om att bygga upp infrastrukturen i den nya judiska staten: vägar, samhällen, universitet, sjukhus, Keren Hayesod var med överallt. Efter staten Israels bildande har vi fokuserat på hjälpa till aliyah och klitah, invandring och integration, eftersom det är där behoven är störst, och på att hjälpa Israel med specifika sociala behov - t ex utbildning, hjälp till utsatta barn och äldre samt stöd till utveckling av Israels periferi.