Fokus just nu

Vill du göra något för Israel men vet inte vad? Du har alla möjligheter! Just nu står judarna i Ukraina i fokus, men din hjälp behövs även på många andra sätt.

Fokus just nu

Sedan kriget utbröt i Ukraina för några år sedan har situationen för judarna där blivit alltmer problematisk. Många söker sig nu till Israel och vi behöver hjälpa dem! Under 2017 kom ca 7 000 ukrainska judar till Israel, i år räknar vi med lika många. I år kommer också de sista etiopiska judarna till Israel. De har invandrat i tusental under de senaste åren. Denna invandring ställer mycket stora krav på israelernas integrationsarbete, och där kan vi göra en viktig insats. i Mevasseret Zion absorptionscenter görs ett fantastiskt arbete för att hjälpa dem. Utöver detta finns det mycket att göra för utsatta barn, ungdomar och äldre över hela landet.

Jewish Agency har en mycket tuff uppgift i Ukraina. 

Man verkar i ett land av politisk och ekonomisk instabilitet, kombinerad med en gammal nedärvd antisemitism. Kriget i östra Ukraina gör situationen för judarna där mycket svår. Det tar därför mycket tid och tålamod att genomföra arbetet med att hjälpa judar till Israel. Dels krävs mycket förarbete i form av information och utbildning, dels krävs mycket arbete i Israel för att hjälpa dem in i det israeliska samhället.

Här kan du läsa en artikel ur Menorah från sept 2015 om arbetet med att hjälpa Ukrainas judar. 

När det gäller de etiopiska judarna är situationen en annan. 

Nu kommer de sista till Israel, men integrationen in i det israeliska samhället är oerhört tidskrävande, arbetsam och kostnadskrävande. Etiopiska judar tillbringar oftast två år i absorptionscenter innan de kan slussas ut i samhället, och även därefter behöver de mycket stöd, så arbetet kommer att fortgå i många år till.

Integrationen av invandrade judar pågår på en mängd olika sätt. Det finns aktiviteter och program runt om i Israel som hjälper invandrare i olika åldrar och med olika bakgrund på olika sätt.

Utöver detta är det allmänna sociala situationen i Israel svår. En tredjedel av barnen och en fjärdedel av de äldre lever under existensminimum.

Vi i Sverige hjälper just nu tre olika barnbyar, och samlar även in medel för att hjälpa utsatta äldre till tryggt boende på sin ålderdom. Dessutom stödjer vi terroroffer i Israel och bygger även skyddsrum i södra delen av landet.

Läs mer om det under fliken Ändamål