Vår historia

Keren Hayesod grundades 1920 för att hjälpa judarna i vårt historiska hemland att bygga upp det på nytt. Det arbetet fortgår.

Keren Hayesods historia

När Keren Hayesod grundades i London 1920 var det som ett resultat av den s k Balfourdeklarationen. Judar hade levt i vårt historiska hemland i över 3000 år men inte styrt landet på närmare 2000 år. Nu fanns chansen.

Britterna fanns bland segrarna i Första Världskriget och fick förvalta vårt land, som nu kallades det s k Palestinamandatet. När britterna sade sig stödja bildandet av ett nytt judiskt hemland tog vi chansen.

Keren Hayesod grundades för att hjälpa de judar som redan levde i området och höll på att odla upp och utveckla det. Från 1920 till staten Israels bildande 1948 samlade vi in medel som skickades till Jewish Agency, den organisation som ledde Yishuv, de judiska samhällena i området.

Jewish Agency leddes av David Ben-Gurion, som 1948 blev Israels förste premiärminister. 1948 bildades Israel och de ca 600 000 invånarna anfölls genast av sina grannar. Några år av kaos tog vid.

Judar flydde till Israel i hundratusental - överlevande efter Förintelsen, invandrare och flyktingar från arabländerna, och många fler - samtidigt som det var krig. Jewish Agencys uppgift, när Israel fick sitt Knesset (riksdag) och regering, blev att ta hand om invandrarna och flyktingarna, Och Keren Hayesod fortsatte att samla in pengar till Jewish Agencys viktiga uppgifter.

Sedan dess har mycket hänt. Invandringsvågor från arabländerna, Nordafrika, Jemen, Etiopien och f d Sovjet har gjort Israel starkare men också inneburit ett enormt arbete. Tack vare Keren Hayesods givare har arbetet gått väldigt bra, de dryga tre miljoner invandrare som kommit sedan 1948 har varit en välsignelse för landet.

I dag har Israel medborgare från mer än 100 länder runt om i världen. I tider av mindre invandring har de sociala behoven varit i fokus. Läs mer om det under olika ändamål.