Vi som arbetar med Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige

Medarbetare

Ulf Cahn

Generalsekreterare

ulf.cahn@israelinsamlingen.org

Lotta Armanios

Redovisningsansvarig

lotta@israelinsamlingen.org

Hannah Rosenberg

Annons- och marknadsansvarig

hannah@israelinsamlingen.org

Styrelse

Andrew Petsonk

Ordförande

 

Elisabeth Citrom

Ledamot

 

Camilla Gendelman Magelssen

Suppleant

Franz Cohn

Hedersordförande

Michael Cohn

Vice ordförande

 

Dan Fibert

Ledamot

 

Eva Glückman

Suppleant

David Allon

Kassaförvaltare

 

Julius Glaser

Ledamot

 

Michael Grünberger

Suppleant