Vi som arbetar med Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige

Medarbetare

Ulf Cahn

Generalsekreterare

ulf.cahn@israelinsamlingen.org

Lotta Armanios

Redovisningsansvarig

lotta@israelinsamlingen.org

Hannah Rosenberg

Annons- och marknadsansvarig

hannah@israelinsamlingen.org

Styrelse

Andrew Petsonk

Ordförande

 

Dan Fibert

Ledamot

 

Franz Cohn

Hedersordförande

Michael Cohn

Vice ordförande

 

Julius Glaser

Ledamot

 

David Allon

Kassaförvaltare

 

Eva Glückman

Suppleant