Projekt

Det började i Beersheva för närmare 30 år sedan. Nu har våra svenska givare satt sina avtryck över hela Israel via våra projekt.

Projekt för barn, äldre och andra utsatta

I dag syns avtrycken av svenska donationer över hela Beersheva, det är främst äldre som fått glädje av gåvorna men även Alumotskolan för barn upp t o m mellanstadiet.

Vi har också kunnat göra många fina insatser i barnbyn Neve Michael under de senaste 15 åren. Sedan 2008 finns en ny barnby, i Afula Ilit, med i bilden och 2013 tillkom en barnby i Karmiel. Western Galilee College i Akko tillhör våra "gamla" projekt, där vi under närmare 20 år - från slutet av 1980-talet till 2006 - hjälpte till att utveckla skolan på ett fantastiskt sätt.

Det är behoven i Israel som ska styra hur våra insamlade medel används. Dessa behov ska sedan paras ihop med givarnas önskemål om vad de vill satsa på. Hittills har denna "matchning" fungerat fantastiskt bra. 

När du väljer att ge t ex en större gåva eller arv/testamente kontaktar vi vårt huvudkontor, som får ge oss olika förslag. Ofta finns det också fler behov på platser där vi redan har gjort andra insatser, t ex i barnbyarna och för fattiga äldre.

Sedan är det upp till dig att välja.

Du kan känna dig trygg med att vårt huvudkontor i Jerusalem håller noga kontroll över projekten. Man kolla upp behoven och budgets innan beslut tas, och följer också upp dem. Vi har hittills aldrig råkat ut för en budget som inte hållit.

Du vet också att du alltid kan besöka ditt och andras projekt. Skulle det inte passa att följa med på någon av våra egna resor kan vi alltid ordna det på annat sätt.

Välkommen med frågor och idéer!